Associació

Objectius

1r Simpòsium Xarxa Sikarra celebrat a Santa Coloma de Queralt el 2013 Foto: ramon sunyer

Com resa, doncs, una part del preàmbul als nostres estatuts, proclamem com a propis:
“tots els vessants de la recerca, el debat i la difusió del coneixement en tots els àmbits en un marc territorial de tradició segarrenca, més enllà dels límits administratius imposats, de les conjuntures favorables o desfavorables i de les legítimes dinàmiques personals i de grup. L’entitat aspira a esdevenir l’associació on de forma natural, lliure i voluntària conflueixi la ciutadania interessada en la Segarra, en la investigació científica d’aquest territori i en la divulgació, estudi, posada en valor i transmissió intergeneracional dels patrimonis bioculturals que l’integren.

Alhora, L’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs també vol ser agent d’opinió i projecció per al futur del territori segarrenc, per la qual cosa està formada per un grup de persones reunides a títol individual amb la voluntat de desenvolupar accions des de la independència de criteri, des del respecte a totes les opinions i des de la intenció de congregar esforços en favor de la Segarra. La decisió col·lectiva és actuar i opinar davant de realitats, fets i actuacions, promoure i canalitzar, des dels diferents àmbits locals, sectorials i professionals de la societat civil, la participació i col·laboració entre els diversos col·lectius de la Segarra i reflexionar sobre les oportunitats de desenvolupament i els problemes actuals del nostre territori i incidir sobre les decisions que n’afecten el futur.”Etiquetes: associació objectiusHo vols compartir?

dissabte, 18 de Maig de 2024

Login

Associació

Presentació
Objectius
Qui som?
Butlleta d'inscripció